van Rumpt. Manuele therapie en orofaciale fysiotherapie

 

Praktijk vanRumpt is een eenmanspraktijk voor manuele therapie en orofaciale fysiotherapie.

 

Als u problemen hebt met bewegen, kunt u er terecht voor advies, behandeling en begeleiding. Meindert van Rumpt heeft ruim 25 jaar all-round praktijkervaring als therapeut en is bovendien specialist op het gebied van bewegingsklachten van hoofd, hals, nek, schouders en kaak en is ingeschreven in het register van de KNGF (Kon. Ned. Genootschap voor Fysiotherapie), NVMT (Ned. Ver. voor Manuele Therapie) en NVOF (Ned. Ver. voor Orofaciale Fysiotherapie).

 

Er bestaat een directe samenwerking met huisartsen, tandartsen, kaakchirurgen, KNO-artsen en andere verwijzers.

van Rumpt

 

Sweelinckplein 62

2517 GR Den Haag

070-3463321

06-54292899

 

www.praktijkvanrumpt.nl