Revalidatie

 

Revalidatie richt zich op het herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of beperking. Revalidatie betreft vaak complexe problematiek als gevolg van ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening, waarbij de indicatie voor behandeling na een verwijzing wordt gesteld door de revalidatiearts.

Indien u informatie wenst over de hier onderstaande praktijken, kunt u de gewenste praktijk aanklikken en krijgt u alle contact gegevens.

 

Praktijken voor revalidatie