Onze Visie

 

Door verbeterde behandelmethoden en een toenemende levensverwachting zal de vraag naar fysiotherapie stijgen. Dit betekent onder meer dat er een grotere groep mensen ontstaat waarbij lichamelijke klachten vaker tot uiting komen. De fysiotherapeut kan bij deze klachten uitkomst bieden.

 

Naast deze ontwikkeling is er sprake van een verhardende en prestatiegerichte maatschappij met een evenredig toenemend risico op stress- en arbeidsgerelateerde klachten.

 

Bewegingsarmoede en veranderde leefpatronen dragen bij aan een toename van welvaartsziekten.

 

Om een gezonde levensstijl en arbeidsdeelname te stimuleren en arbeidsverzuim te voorkomen zet de overheid in op een “sport- en bewegingsstimulerend” beleid. Hierin is een rol weggelegd voor de fysiotherapeut in het kader van preventie, begeleiding en behandeling.

 

Kwaliteit, specialisatie en multidisciplinaire samenwerking zorgen voor onderscheid. Door uit te blinken in kwalitatieve zorg, kan de kwantitatieve zorg gereduceerd worden; ofwel het beste resultaat, met zo min mogelijk behandeling en dus met zo min mogelijk kosten.